Informatie

Wat geschiedenis...

In 1981 startte E.H. Verduyn met de 13-plus werking als verlengde van de vormselcatechese. Deze bijeenkomsten bestonden uit bezinning en ontspanning. Stilaan evolueerde deze werking tot een traditionele jeugdbeweging. De leiding bestond enkel uit meisjes, de groep jongeren was gemengd. In ‘83 volgden 5 leidsters de paascursus van de K.S.A. Daarna sloot men aan bij K.S.A. We werkten dan uitsluitend nog met 13 - 15 jarigen (dus JHN en KN). Stilaan werd de leiding gemengd. Door de grote vraag van de ouders werd er in '85 gestart met activiteiten voor 10 - 12 jarigen (JKN dus). Van dan af kwamen de K.S.A.-ers om de 14 dagen samen. Door het groot aantal inschrijvingen bij de JKN werd deze groep gesplitst in PJKN en JKN. In 94 werden ook de negenjarigen (3de lrj.) toegelaten. Het 3de en het 4de lrj werden PJKN, het 5de en het 6de bleven JKN. In 2015 werd er gestart met de kabouters voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar.

Leeftijdsgroepen

Alle kinderen van 6 tot 16 jaar uit Westouter en omstreken zijn welkom, nu al goed voor zo’n 120 leden!

Kabouters 6-8 jaar
Piepjongknapen 8-10 jaar
Jongknapen 10-12 jaar
Knapen 12-14 jaar
Jonghernieuwers 14-16 jaar

Waar en wanneer?

Onze activiteiten gaan door om de twee weken op zaterdagnamiddag! Dit van 14u tot 16u30. De oudste groep spreekt meestal af als het al wat donker wordt. We spreken telkens af aan ons KSA heem om ons daarna vaak te verplaatsen naar het bos, naar de wijk, het speelplein, de kosmos, ... In het werkjaar gaan we, tijdens de kerstvakantie, schaatsen en wat later op het jaar gaan we ook het zwembad op zijn kop gaan zetten!

Klik hier om zicht te krijgen op de algemene activiteiten

Lidgeld en uniform

Als je graag lid zou willen worden van onze KSA dan kost dit jullie maar slechts 22 eurootjes voor een volledig jaar! Ook bij ons draagt iedereen zijn uniform, deze bestaat uit een echt KSA sjaaltje. Voor de leden die dit zelf willen kunnen ze ook een echte KSA Westouter T-shirt kopen en een tok voor de koude wintermaanden. Tijdens iedere activiteit komen de leden in uniform en creëren we zo een echt groepsgevoel!

Op Kamp

Als afsluiter van een fantastisch werkjaar trekken wij elk jaar de tweede week van augustus op kamp. En ja hoor, alle leeftijdsgroepen trekken mee op kamp! De jonghernieuwers slaan ieder jaar hun tenten op en de andere groepen zorgen ervoor dat het binnen nooit stil is. Op kamp trekken er ook altijd kokjes mee die ervoor zorgen dat onze buikjes altijd goed gevuld zijn!